MijnID-Gaynergy-label

Het MijnID "Gaynergy" label is een procedure waarmee scholen voor voortgezet onderwijs een veiligheid in het algemeen en de veiligheid voor LHBTI-leerlingen in het bijzonder in kaart kunnen brengen en kunnen komen tot een voorstel voor een verbeterd beleid en schoolklimaat. De procedure bestaat uit vijf stappen:

  1. het in kaart brengen van bestaande activiteiten rond veiligheid en seksuele vorming
  2. het doen van enquêtes onder personeel en leerlingen
  3. het doen van een interactieve schoolvisitatie door leerlingen
  4. het doel van een interactieve workshop met personeel
  5. het analyseren van de resultaten en het ontwikkelen van aanbevelingen voor verbetering

Het MijnID "Gaynergy" label is een doorontwikkeling van het internationale "Anti Bullying Certification" project.

Producten

Bijlagen